Tottenham Hotspur FC

Tottenham Hotspur FC

Huấn luyện viên trưởng: Ange Postecoglou
Quốc tịch    Anh London Thành lập 1882
Sân nhà Tottenham Hotspur Sức chứa 62.303
Chủ tịch Daniel Levy Xếp hạng UEFA 19
Địa chỉ Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, N17 0AP
Tel/Fax +44 870 4205000-FAX: +44 20 8365 5005
Website http://www.tottenhamhotspur.com