Burnley FC

Burnley FC

Huấn luyện viên trưởng: Scott Parker
Quốc tịch    Anh Thành lập 1882
Sân nhà Turf Moor Sức chứa 22.546
Chủ tịch Mike Garlick
Địa chỉ Harry Potts Way BB10 4BX, Burnley
Tel/Fax +44 870 4431 882 Fax: +44 12 8270 0027
Website http://www.burnleyfootballclub.com