Brentford FC

Brentford FC

Huấn luyện viên trưởng: Thomas Frank
Quốc tịch    Anh London Thành lập 1889
Sân nhà Griffin Park Sức chứa 12.300
Chủ tịch Cliff Crown
Địa chỉ Braemar Road, London Borough of Hounslow - TW8 0NT - Brentford, Middlesex, England
Tel/Fax +44 (8453) 456 442, Fax +44 (208) 380 9937
Website http://www.brentfordfc.co.uk/