AFC Bournemouth

AFC Bournemouth

Huấn luyện viên trưởng: Andoni Iraola
Quốc tịch    Anh Thành lập 1890
Sân nhà Dean Court Sức chứa 9.783
Chủ tịch Eddie Mitchell
Địa chỉ Dean Court, Kings Park BH7 7AF - Bournemouth, Dorset, England
Tel/Fax +44 (844) 576 1910, Fax +44 (1202) 726 373
Website http://www.afcb.premiumtv.co.uk/