Liverpool FC

Liverpool FC

Huấn luyện viên trưởng: Arne Slot
Quốc tịch    Anh Liverpool Thành lập 1892
Sân nhà Anfield Sức chứa 53.394
Chủ tịch Tom Werner Xếp hạng UEFA 22
Địa chỉ Anfield Road GB - LIVERPOOL L4 0TH
Tel/Fax 0151 264 2500 - Fax: +44 151 2608813
Website https://www.liverpoolfc.com/