Ipswich Town FC

Ipswich Town FC

Huấn luyện viên trưởng: Kieran McKenna
Quốc tịch    Anh Thành lập 1878
Sân nhà Portman Road Sức chứa 30.300
Chủ tịch Marcus Evans
Địa chỉ Portman Road, Ipswich. IP1 2DA
Tel/Fax (01473) 400 500 Fax: (01473) 400 040
Website http://www.itfc.premiumtv.co.uk