Crystal Palace FC

Crystal Palace FC

Huấn luyện viên trưởng: Oliver Glasner
Quốc tịch    Anh Croydon Thành lập 1905
Sân nhà Selhurst Park Sức chứa 26.309
Chủ tịch Steve Parish
Địa chỉ Whitehorse Lane London SE25 6PU
Tel/Fax 020 8768 6000- FAX: 020 8771 5311
Website http://www.cpfc.premiumtv.co.uk