Aston Villa FC

Aston Villa FC

Huấn luyện viên trưởng: Unai Emery
Quốc tịch    Anh Birmingham Thành lập 1874
Sân nhà Villa Park Sức chứa 42632
Chủ tịch Randolph Lerner
Địa chỉ Villa Park Birmingham B6 6HE
Tel/Fax 0121.327.2299-0121.322.2107
Website http://www.avfc.co.uk/