League Championship - Anh 23-24

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:04/08/2023 Kết thúc:04/05/2024 
Ngày/giờ Trận đấu
12/05/24 18:00 Norwich City 0-0 Leeds Utd
12/05/24 20:15 West Brom 0-0 Southampton
17/05/24 02:00 Leeds Utd 4-0 Norwich City
18/05/24 02:00 Southampton 3-1 West Brom
26/05/24 21:00 Leeds Utd 0-1 Southampton
= Đêm nay = Có videoclip