League Championship - Anh 22-23

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:30/07/2022 Kết thúc:07/05/2023 
Ngày/giờ Trận đấu
13/05/23 23:30 Sunderland 2-1 Luton Town
14/05/23 18:00 Coventry 0-0 Middlesbrough
17/05/23 02:00 Luton Town 2-0 Sunderland
18/05/23 02:00 Middlesbrough 0-1 Coventry
27/05/23 22:45 Coventry 1*1 Luton Town(*)
= Đêm nay = Có videoclip