Bundesliga - Đức 23-24

Số đội tham dự:18 Bắt đầu:18/08/2023 Kết thúc:18/05/2024 
Ngày/giờ Trận đấu
24/05/24 01:30 Bochum 0-3 Dusseldorf
28/05/24 01:30 Dusseldorf 0*3 Bochum(*)
= Đêm nay = Có videoclip