Bundesliga - Đức 22-23

Số đội tham dự:18 Bắt đầu:05/08/2022 Kết thúc:27/05/2023 
Ngày/giờ Trận đấu
02/06/23 01:45 Stuttgart 3-0 Hamburger
06/06/23 01:45 Hamburger 1-3 Stuttgart
= Đêm nay = Có videoclip