Sheriff Tiraspol

Sheriff Tiraspol

Huấn luyện viên trưởng: Roberto Bordin
Quốc tịch    Moldova Thành lập 1997
Sân nhà Sheriff Stadium Sức chứa 12.746
Chủ tịch Victor Gușan Xếp hạng UEFA 97
Địa chỉ Str. Karl Liebknecht 1/2, Tiraspol, Moldova
Tel/Fax +37 353363530 Fax: +37 353363510
Website http://www.fc-sheriff.com