Luton Town FC

Luton Town FC

Huấn luyện viên trưởng: Rob Edwards
Quốc tịch    Anh Thành lập 1885
Sân nhà Kenilworth Road Sức chứa 10.260
Chủ tịch David Pinkney
Địa chỉ Kenilworth Road Stadium, 1 Maple Road LU4 8AW, Luton
Tel/Fax +44 15 8241 1622 Fax: +44 15 8240 5070
Website http://www.lutontown.co.uk