Clermont Foot 63

Clermont Foot 63

Huấn luyện viên trưởng: Sébastien Bichard
Quốc tịch    Pháp Thành lập 1911
Sân nhà Stade Gabriel Montpied Sức chứa 11.980
Chủ tịch Ahmet Schaefer
Địa chỉ 4 rue Adrien Mabrut - 63100 - Clermont-Ferrand, France
Tel/Fax +33 (47) 325 7902, Fax: +33 (47) 324 7919
Website https://www.clermontfoot.com/