FC Cartagena

FC Cartagena

Huấn luyện viên trưởng: Juan Ignacio Martínez
Quốc tịch    Tây Ban Nha Thành lập 1995
Sân nhà Cartagonova Sức chứa 15.105
Chủ tịch Francisco Gómez
Địa chỉ Avenida Dr. Luis Calandre 30205. Cartagena, Spain
Tel/Fax +34 (968) 506 321 Fax +34 (968) 506 321
Website http://www.futbolclubcartagena.com/