Các Liên đoàn Bóng đá

  Liên đoàn bóng đá Gibraltar

HLV trưởng: Allen Bula
Thành lập1895 Gia nhập FIFA  Xếp hạng FIFA195
Sân nhàEstádio Algarve Sức chứa30.000
Chủ tịch Desmond Reoch
Địa chỉ32A Rosia Road P.O. Box 515 / Gibraltar
Tel/Fax+350 200 42 941, Fax: +350 200 42 211
Websitehttp://www.gibraltarfa.com/