Các Liên đoàn Bóng đá

  Liên đoàn bóng đá San Marino

HLV trưởng: Pierangelo Manzaroli
Thành lập1931 Gia nhập FIFA1988 Xếp hạng FIFA210
Sân nhàOlimpico Sức chứa5387
Chủ tịchGiorgio Crescentini
Địa chỉViale Campo dei Giudei 14 47889 SAN MARINO
Tel/Fax+378 054 999 0515 Fax: +378 054 999 2348
Websitehttp://www.fsgc.sm/