Các Liên đoàn Bóng đá

  Liên đoàn bóng đá Wales

HLV trưởng: Rob Page
Thành lập1876 Gia nhập FIFA1910 Xếp hạng FIFA17
Sân nhàMillennium Sức chứa74.500
Chủ tịchPeter Rees
Địa chỉ11/12 Neptune Court Vanguard Way CARDIFF CF24 5PJ
Tel/Fax+44 29 2043 5830 Fax: +44 29 2049 6953
Websitehttp://www.faw.org.uk/