AFC Ajax

AFC Ajax

Huấn luyện viên trưởng: John vant Schip
Quốc tịch    Hà Lan Amsterdam Thành lập 1900
Sân nhà Johan Cruyff Arena Sức chứa 55.500
Chủ tịch Frank Eijken Xếp hạng UEFA 31
Địa chỉ Arena Boulevard 29, NL - 1101 AX AMSTERDAM
Tel/Fax +31 20 3111444 Fax: +31 20 3111675
Website http://www.ajax.nl/