Rangers

Rangers

Huấn luyện viên trưởng: Philippe Clement
Quốc tịch    Scotland Glasgow Thành lập 1873
Sân nhà Ibrox Stadium Sức chứa 50.817
Chủ tịch Douglas Park Xếp hạng UEFA 262
Địa chỉ Ibrox Stadium, G51 2XD Glasgow, Scotland
Tel/Fax 0141 580 8500 Fax: 0870 600 1978
Website http://www.rangers.premiumtv.co.uk