OGC Nice

OGC Nice

Huấn luyện viên trưởng: Franck Haise
Quốc tịch    Pháp Nice Thành lập 1904
Sân nhà Allianz Riviera Sức chứa 36.178
Chủ tịch Jean-Pierre Rivere Xếp hạng UEFA 113
Địa chỉ 177, Route de Grenoble, 06200 Nice, France
Tel/Fax +33 892 700238 -FAX: +33 493 180679
Website http://www.ogcnice.com