SSC Napoli

SSC Napoli

Huấn luyện viên trưởng: Antonio Conte
Quốc tịch    Ý Napoli Thành lập 1926
Sân nhà Diego Armando Maradona Sức chứa 54.726
Chủ tịch Aurelio De Laurentiis Xếp hạng UEFA 16
Địa chỉ Via del Maio di Porto 9, 80133 Napoli
Tel/Fax (+39) 081 5095344 - FAX: (+39) 081 5093917
Website http://www.sscnapoli.it/