Europa League 24-25

Số đội tham dự:78 Bắt đầu:11/07/2024 Kết thúc:21/05/2025 
Kết quả chung cuộc  Đi Về