SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng

Huấn luyện viên trưởng: Lê Huỳnh Đức
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1976
Sân nhà Chi Lăng Sức chứa 30.000
Chủ tịch Bùi Xuân Hòa
Địa chỉ 38 đường Ngô Gia Tự, Đà Nẵng
Tel/Fax +84 511 865 905 Fax: +84 511 865 917
Website http://fcdanang.com