Trung tâm thể thao Viettel

Trung tâm thể thao Viettel

Huấn luyện viên trưởng: Trương Việt Hoàng
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập
Sân nhà Hàng Đẫy Sức chứa 22.500
Chủ tịch Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ TTTT Viettel, xã Thạch Hòa, H.Thạch Thất, Hà Nội
Tel/Fax TEL: 016.86.10.10.10 \ FAX: 04.66660080
Website