Halida - Thanh Hóa

Halida - Thanh Hóa

Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Thành Công
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1962
Sân nhà Thanh Hóa Sức chứa 14.000
Chủ tịch Doãn Văn Phương
Địa chỉ 37 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa
Tel/Fax +84 37 3722983 Fax: 84 37 3721473
Website http://thanhhoafc.net/