PFC Sochi

PFC Sochi

Huấn luyện viên trưởng: Vladimir Fedotov
Quốc tịch    Nga Thành lập 2018
Sân nhà Fisht Olympic Stadium Sức chứa 47.659
Chủ tịch Dmitry Rubashko
Địa chỉ
Tel/Fax +7 (812) 320 6863, Fax +7 (812) 325 5157
Website http://pfcsochi.ru/