Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An

Huấn luyện viên trưởng: Ngô Quang Trường
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1979
Sân nhà Vinh Sức chứa 30.000
Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh
Địa chỉ Số 6, Đường Đào Tấn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Tel/Fax 038 3844482 Fax: 0383 580143
Website http://www.slna-fc.com/