Sabail FK

Sabail FK

Huấn luyện viên trưởng: Aftandil Hajiyev
Quốc tịch    Azerbaijan Thành lập 2016
Sân nhà ASCO Arena Sức chứa 5.000
Chủ tịch Rashad Abdullayev
Địa chỉ
Tel/Fax
Website http://www.sabailfc.az/