Molde FK

Molde FK

Huấn luyện viên trưởng: Erling Moe
Quốc tịch    Na Uy Thành lập 1911
Sân nhà Aker stadion Sức chứa 11.249
Chủ tịch Odd Ivar Moen Xếp hạng UEFA 110
Địa chỉ Julsundveien 14 NO - 6412 MOLDE
Tel/Fax +47 71 20 25 Fax: +47 71 20 25 01
Website https://www.moldefk.no/