Sanna Khánh Hòa BVN

Sanna Khánh Hòa BVN

Huấn luyện viên trưởng: Võ Đình Tân
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 2013
Sân nhà SVĐ 19 tháng 8 Sức chứa 25.000
Chủ tịch Phan Tiến Lực
Địa chỉ Khu du lịch Bảo Đại - P. Vĩnh Nguyên - TP. Nha Trang
Tel/Fax Tel:+84.58 590550; Fax:+84.58 591284
Website http://khanhhoafc.vn/