Công An Nhân Dân FC

Công An Nhân Dân FC

Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Văn Tuấn
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 2008
Sân nhà Thanh Trì Sức chứa 4.000
Chủ tịch
Địa chỉ
Tel/Fax
Website