SQC Bình Định

SQC Bình Định

Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Đức Thắng
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 2001
Sân nhà Quy Nhơn Sức chứa 20.000
Chủ tịch Lê Văn Minh
Địa chỉ 244 đường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định
Tel/Fax
Website http://www.binhdinhffc.com/php/index.php